MenySolglimt logo

Om UV-Index

UV-Index är ett mått på hur intensiv UV-strålningen är. Detta avgör hur länge du kan säkert vara i solen utan att bränna sig. Tabellen nedan indikerar hur länge du kan vara i solen vid respektive UV-Index.*

Färgerna är de färger som indikerar respektive UV-Index här på hemsidan och i appen.

UV-IndexStyrkaSoltidFärg
0Mycket lågHela dagen
0-2LågHela dagen
3-5Måttlig1-2 tim
6-7Hög30-60 min
8-10Mycket hög15-30 min
11+Extrem5-15 min

*Källa Strålsäkerhetsmyndigheten

Prognoser

Väderdata levereras av YR (Meteorologisk institut), SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och WA (Weather API). Väderdatan är inte modifierad på något vis, utöver för att sammanställa väderdata från de olika tjänsterna. Skiljer sig något från originaldata får man gärna höra av sig så åtgärdas detta snarast möjligt.

Data för tiszoner levereras av GeoNames.org.

App

App Store och logotypen för App Store är varumärken som tillhör Apple Inc.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.