MenySolglimt logo

Allmänna villkor

Solglimt Väder levereras som det är utan några garantier för hur exakta väderpronoserna är och Solglimt Väder tar inte ansvar för om en felaktig pronos skulle orsaka någon typ av personliga skador eller skador av egendom.

Hemsidan och tillhörande back-end får endast användas för personligt bruk och får inte användas för att hämta större mängder data samtidigt, överträdelser leder till att man blockeras.

Allt innehåll tillhör Axel Holmberg.

Prognoser

Väderdata levereras av YR (Meteorologisk institut), SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och WA (Weather API). Väderdatan är inte modifierad på något vis, utöver för att sammanställa väderdata från de olika tjänsterna. Skiljer sig något från originaldata får man gärna höra av sig så åtgärdas detta snarast möjligt.

Data för tiszoner levereras av GeoNames.org.

App

App Store och logotypen för App Store är varumärken som tillhör Apple Inc.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.